Przeskocz do treści

Dobre rady; prawa.

Prawo I: Istniejesz

Nie za wiele w tej kwestii możecie zrobić.

Zatem kiedy omawiamy prawa, nie mamy tu na myśli tego typu praw, które istnieją na waszej planecie, które w tym znaczeniu są umownym zbiorem zasad i przepisów, które mogą być złamane, lub zmienione, bądź przerobione, czy też zignorowane. Niemniej jednak idea, o której mówimy, przewyższa nawet prawa fizyki, ponieważ niektóre z tych praw odnoszą się wyłącznie do waszej konkretnej uniwersalnej rzeczywistości, a w innych wymiarach wiele z tak zwanych waszych praw nie ma podstaw.

Mówimy tutaj o prawdziwych prawach, gdyż prawdziwych praw nie można złamać. Jest to niemożliwe. I właśnie te Cztery Prawa decydują o strukturze wszystkiego co istnieje.

Zatem tak jak już poprzednio mówiliśmy, Prawo I stwierdza ,że „istniejesz”. Co w rzeczywistości u swych podstaw oznacza, w logicznym rozumieniu, że istniejesz teraz, zawsze będziesz jak i byłeś. Możesz zmienić swą formę, ale zawsze będziesz istniał w pewien sposób, w pewnym kształcie lub formie. A to dlatego, że „bycie” jest jedyną cechą, którą istnienie posiada i nie wie jak stać się niebytem. Niebyt jest już pełen rzeczy, które nigdy nie będą istnieć, a zatem w niebycie nie ma miejsca dla rzeczy, które już istnieją. To co istnieje ma tylko jedna cechę, by być i z tego względu jest to jedyny stan, w którym może istnieć. Czyli jeśli już istniejesz zawsze będziesz istniał, więc się rozluźnij.

Prawo II: „Jedno jest Wszystkim, a Wszystko jest Jednym”

Co w najprostszym rozumieniu oznacza, że wszystkie części razem wzięte tworzą jedność, „jednostkę”, i że „jednostka” jest elementem, który jest świadom siebie samego oraz równocześnie świadom siebie jako wszystkich innych elementów, jako jedności. Oznacza to, że Wszechistnienie nie jest odseparowane od Kreatora, ale jest stworzone z energii Kreatora oraz poza nim nic nie istnieje. Wszystko co istnieje, każda jedna osoba, miejsce, przedmiot, każdy jeden koncept, każda jedna cząstka jest częścią tej samej całości. Zgodnie z zasadą holografii, każda jedna część jest całością wyrażającą siebie jako część tej całości. Zatem drugie prawo brzmi „Jedno jest Wszystkim, a Wszystko jest Jednością”.

Prawo III: „To co dajesz dostajesz z powrotem”

Bardzo proste.

Energia, którą emanujesz w oparciu o twoje opinie, emocje, zachowanie – wibracyjna częstotliwość, którą emanujesz określa w jaki sposób doświadczysz rzeczywistości, która cię otacza. Ponieważ fizyczna rzeczywistość sama w sobie nie istnieje, a jest jedynie odzwierciedleniem twoich najsilniejszych poglądów na temat tego, co według ciebie jest prawdą. I to wszystko czym fizyczna rzeczywistość tak naprawdę jest, to dosłownie funkcjonuje na zasadzie lustra.

Jeśli spoglądasz w lustro i widzisz swoje odbicie z grymasem na twarzy, nie chwytasz lustra i nie zmuszasz go do tego, aby sprawiło, by odbicie lustrzane się uśmiechnęło. Wiesz, że jeżeli pragniesz, by odbicie w lustrze miało uśmiech na twarzy, ty musisz się uśmiechnąć pierwszy. Nie ma możliwości zmienienia odbicia jeżeli ty nie uśmiechniesz się pierwszy. I też na odwrót, jeśli ty zdecydujesz się uśmiechnąć, odbicie nie ma wyboru i musi tak samo postąpić, ponieważ nie ma ono własnej woli.

Idea, którą tu należy pojąć jest taka, że fizyczna rzeczywistość działa na bardzo podobnej zasadzie do lustra i nie zmieni się dopóty, dopóki ty tego pierwszy nie uczynisz. Ale jeśli dokonasz zmiany, rzeczywistość nie ma wyboru i musi zrobić tak samo, ponieważ jest to jedynie odbicie tego co dajesz od siebie.

Prawo IV: „Zmiana jest jedyna stałą, zatem wszystko podlega zmianie za wyjątkiem pierwszych trzech praw”

To wszystko I, II, III, IV, nic poza tym! Wszystko czegokolwiek doświadczyłeś, doświadczasz lub doświadczysz opiera się na różnorodnej kombinacji tych Czterech Praw. To wszystko.

Należy tu zrozumieć, że kiedy podejmujecie jakiś wybór jest on dokonywany w oparciu o waszą motywację, a wasza motywacja wywodzi się z waszych definicji. Jest to też inny sposób na wyjaśnienie procesu składającego się z trzech części. Twoje zachowanie, twoje wybory oparte są na twojej motywacji. Motywacja znowu jest oparta na twoich emocjach, które wywodzą się z twoich definicji, które są twoimi poglądami. Zatem kiedykolwiek dokonujesz wyboru posiadasz określoną motywację do podjęcia danego wyboru.

Motywacja składa się wyłącznie z dwóch części, z niczego poza tym. Dana osoba za każdym jednym razem zawsze wybierze opcję, którą postrzega jako bliższą przyjemności, a dalszą bólowi. Nic poza tym, z tego wyłącznie składa się wasza siła motywacyjna!

Jednakże proszę zauważcie, że powiedziałem, że wybierze opcje, która postrzegana jest jako bliższa przyjemności, a dalsza bólowi i tu właśnie pojawiają się definicje, ponieważ dopiero, kiedy dana osoba zdefiniuje daną rzecz jako przyjemną lub bolesną, dopiero wtedy będzie posiadała odpowiednią motywację do dokonania wyboru zgodnego z danym poglądem.

Bardzo często dana osoba wybiera coś co w pewnym sensie jest dla niej szkodliwe – ma niszczący efekt. Jeśli jednak osoba ta wciąż wybiera daną rzecz oznacza to, że istnieje gdzieś definicja w systemie poglądowym danej osoby, która mówi, że bez względu na to jak bolesny jest dany wybór, definiowany jest on jako mniej przykry niż podjęcie innego wyboru. Dlatego też tak bardzo pomocne jest zapoznanie się z własnym systemem poglądowym. Ponieważ kiedy przeanalizujecie, dlaczego definiujecie pewną rzecz jako przyjemną lub bolesną, a następnie zmienicie swoją definicję, wtedy momentalnie zmieni się również wasza motywacja, a co za tym idzie wasze wybory.

Wszystkimi z was kieruje motywacja, żadnemu z was jej nie brakuje. Każdy z was w pełni czemuś ufa. Kwestia polega tu na tym w czym to zaufanie pokładacie, oraz które z waszych definicji motywują was do działania. I to wszystko.

I w taki właśnie sposób można uprościć pewne kwestie w życiu, poprzez zrozumienie ich fundamentalnych założeń. Od definicji… poprzez motywację… do wyboru. Od opinii… poprzez emocje… do zachowania. I to wszystko, tak naprawdę.

Zdjęcie użytkownika Grazyna Jasnowidz.
Lubię to!Zobacz więcej reakcji

Skomentuj

Dodaj komentarz