Dobre rady; życie.

Skrypt runiczny;

SKRYPTY RUNICZNE;

Każde słowo zapisane runami posiada silny, energetyczny wydźwięk. Siła ta przenosi się na przedmiot lub istotę, którą to słowo nazywa bądź określa. Więc jeśli chcesz wzmocnić i ochronić coś w swoim życiu; rodzinę, firmę, dom, samochód, to napisz tego nazwę runami. Właściwy skrypt runiczny jest niczym innym jak zapisaniem zaklęcia/ życzenia runami. Zapis ten ma wszystkie właściwości talizmanu. Skrypt taki może być ogólny, czyli sytuacyjny lub imienny, tzn. zawierający imię osoby i tym samym przeznaczony tylko dla niej. Rysujemy i nosimy max trzy miesiące, potem palimy. Nie polecam tatuaży ze skryptem. Czasami skrypt działa w sposób, którego się nie spodziewamy, dlatego ważna jest intencja.
Skrypt jest to połączenie dwóch run, które wzajemnie wpływając na siebie podwajają swoje oddziaływanie. Połączenie tych dwóch run pozwala pomnożyć dochody, wzmocnić pozycję finansową i zwiększyć szanse na awans.

Zdjęcie użytkownika Grażyna -  Jasnowidz.
Odbiorcy: 190