Samo życie; wciąż aktualne.

A byty są coraz bardziej agresywne. Po ostatnim oczyszczaniu we Wrocławiu dwa tygodnie byłam chora,