Przeskocz do treści

Dobre rady; nasze domy.

NASZE DOMY:

Ściany naszych domów pochłaniają całą energię kolejnych mieszkańców. Zachowują w pamięci każde słowo, kolor, emocje, każdą łzę, każdy krzyk. Wszystko to jest przekazywane kolejnym mieszkańcom, którzy się w nim pojawiają. W domu, gdzie gościło szczęście i radość, taką energię ma zakodowaną. Natomiast, tam, gdzie były nieszczęścia, nałogi, ktoś zmarł niestety ta energia tam zostaje, pomimo, że właściciele już nie mieszkają. Na nasze szczęście i zdrowie mają wpływ pamięć ścian. Jeżeli w tym domu ktoś był chory na raka, popełnił samobójstw lub osoby się kłóciły, to wszystko będzie przekazane następnej rodzinie, która tam zamieszka. Nawet, gdy stary dom wyburzymy i postawimy nowy zostaje pamięć na tym miejscu. Trzeba przeprowadzić odpowiednie procedury, żeby zamieszkać w zdrowym domu. Czasami są takie sytuacje, że chcemy sprzedać dom i niestety nie udaje się nam to. Najczęściej jest to dom odziedziczony po kimś z rodziny. Powoduje to energia tych osób, które tam zmarły i pozostała tam ich energia oraz zazdrość, zawiść pozostałych osób z rodziny, która działa gorzej jak wybuch bomby. Jest na to prosty sposób, który stosuję, gdy jestem zapraszana do takich domów. Czasami zgłaszają się do mnie osoby, które mają problemy w życiu. Chętnie piszą o sobie, podają swoje dane, gdy proszę o wpłatę za mój czas, który im poświęcę, to osoba pisze mi, że teraz to nie, bo ma inne ważne wydatki lub znika. Niestety jej życie się nie zmieni. Tu nie chodzi o to, żeby pracowała ze mną, bo może to być ktoś inny. Ale nie zmienisz swojego życia, dopóki się Ty nie zmienisz. To podstawa....

Zdjęcie użytkownika Grażyna Zygmunt.