Sprawy urzędowe.

Sprawy urzędowe;

Chcesz się dowiedzieć, czy szybko załatwisz sprawę urzędową? Gdy składasz podanie w urzędzie, pozew w sądzie lub załatwiasz jakiekolwiek inne formalności, zazwyczaj urzędnik nadaje twojej sprawie sygnaturę albo liczbę porządkową według zasad oznakowania przyjętych w danej instytucji. Jeśli chcesz z góry wiedzieć, jak zostanie załatwiona twoja sprawa, dodaj wszystkie cyfry i litery wchodzące w skład sygnatury (litery przelicz na liczby według tabelki) tyle razy, aż zostanie jedna cyfra. Np. jeśli akta twojej sprawy otrzymały numer AC 41/2015, to ostateczną liczbą jest 8 (bo 1 (A) +3 (C) +4+1+2+0+1+5= 17, a 1+7=8).
1 – twoja sprawa zostanie załatwiona szybko i po twojej myśli;
2 – sprawa trafi do urzędnika, który nie będzie się raczej spieszył, a na dodatek może gdzieś zapodziać czy przez pomyłkę skasować ważny dokument, więc na wszystko bierz pokwitowanie i sprawdzaj, np. telefonicznie, postępy w sprawie;
3 – twoja teczka trafi w odpowiednim czasie na odpowiednie biurko i wszystko zostanie sprawnie załatwione;
4 – przesadnie dokładny urzędnik lub skomplikowane przepisy mogą bardzo wydłużyć tempo załatwiania sprawy, zaś dokumenty mogą utknąć na dłużej w czyimś komputerze lub szufladzie. Trzymaj rękę na pulsie i dzwoń, dopytuj się, poganiaj. Tylko uprzejmie, bo pedanci nie lubią być krytykowani.
5 – tempo załatwienia sprawy będzie zadziwiająco szybkie;
6 – mogą się pojawić niejasności, dwuznaczności, konieczność uzupełnienia akt; sprawa przybierze prawdopodobnie pomyślny obrót, lecz za cenę ustępstw z twojej strony;
7 – osiągniesz pozytywny efekt, choć może być poprzedzony opóźnieniem czy trudnościami;
8 – szybkie tempo, dobry rezultat – przede wszystkim gdy w grę wchodzą interesy finansowe;
9 – rezultat zaskakująco dobry połączony czasami z przyjemną niespodzianką.