Przeskocz do treści

Zmiany

SAMO ŻYCIE;

Nasze myśli i działania mają konsekwencje – dobre lub złe. Jeśli chcemy pokoju, miłości, harmonii, dobrobytu, musimy być gotowi na podejmowanie odpowiednich działań. No i oczywiście – czyńmy innym to, co chcielibyśmy, żeby i nam czyniono.
Krótko mówiąc, żeby zmienić jakąś sytuację, musimy najpierw ją zaakceptować i przyjąć do świadomości. Skupiając się na jej negatywnych aspektach nie przybliżysz się do jej rozwiązań.
Gdy dzieje się coś nie tak, na zewnątrz wokół ciebie, najczęściej wynika to z tego, że coś jest nie tak wewnątrz ciebie. Jeśli mamy zmienić nasze życie, musimy zmienić nasze samopoczucie, opanować emocje, zmienić sposób myślenia.
Oglądając się z żalem w przeszłość i wybiegając z nadzieją w przyszłość, niepotrzebnie pozbawiamy siebie nowych perspektyw. Stare myśli i wzorce zachowań odbierają nam szanse na zmianę.
Wszystkie nagrody są owocem ciągłej, systematycznej pracy.
Nic nie ma za darmo. Manna nam nie spadnie bez naszej pracy. A może ja się mylę????