Samo życie; szczęście.

SZCZĘŚCIE:

Osobowość swoją człowiek kształtuje w sobie przez całe życie i jest ona wynikiem jego pracy. Przejęcie obcych, na pozór wspaniałych, wzorców może się w przyszłości okazać zgubne. Człowiek bez własnego zadania zginie „przygnieciony” przez innych.
Innym równie ważnym warunkiem osiągnięcia satysfakcji z życia jest umiejętność dostrzegania dobra wokół siebie i małych drobnych radości, które tylko pozornie nic nie znaczą i nie wnosząc niczego nowego. W rzeczywistości jednak to one właśnie motywują nas do zmagania się z codziennymi problemami, są drobnymi, ale bardzo ważnymi nagrodami w drodze do szczęścia.
Podsumowując swoją wypowiedź muszę podkreślić, iż szczęście jest pojęciem bardzo względnym i szerokim. Dla każdego człowieka oznacza ono coś innego. W swojej pracy usiłowałam jedynie sformułować jak najbardziej uniwersalne, a zarazem ogólne prawdy dotyczące szczęścia. Niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie drogi, po której idąc można osiągnąć pełną satysfakcję z życia. Każdy musi podejmować takie decyzje samodzielnie. Należy pamiętać, iż nigdy nie wolno bezkrytycznie przyjmować cudzych wartości jako własnych. Każdy sam kształtuje swoją osobowość przez całe swoje życie. Zapytała mnie ostatnio znajoma, czy kocham siebie? Czym jest miłość i szczęście. Powiedziałam jej, że nie wiem, bo każda osoba jest inna i każdy ma swój sposób określenia co dla niego jest miłością i szczęściem. Nie ma jednej definicji. Kiedyś, gdy ktoś podawał mi gotowy wzorzec jak on stał się szczęśliwy, starałam się zrobić podobnie. Ale wierzcie mi, nie byłam wcale szczęśliwa. Moja propozycja; SZUKAJCIE…

Zdjęcie użytkownika Grażyna Zygmunt.